شناسنامه ایما
 
نام ایما
تماس با من
جنسیت زن
سن 40
درباره من من ایما م . همین !

کشور انگلستان  
شهر تهران - گلاسگو-لندن

تحصیلات  
شغل  
سرگرمی ها کوه - شنا - غروب - بارون -گریه  
علاقه مندی ها کتاب - ماه - فیلم-عشق -سنجاب-گوجه سبز -